Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Pilipino, takot ko kung u piliin Duterte katamtaman sa malubhang kaguluhan ay...

Posted by John Carson Lester Jr on

Pilipino, takot ko kung u piliin Duterte katamtaman sa malubhang kaguluhan ay umuwi sa taon maaga. https://t.co/ZwxjYzgVgw

Pilipino, takot ko kung u piliin Duterte katamtaman sa malubhang kaguluhan ay umuwi sa taon maaga.

Pilipino, takot ko kung u piliin Duterte katamtaman sa malubhang kaguluhan ay umuwi sa taon maaga. Kaya mag-ingat kapag pagboto para sa “pagbabago.” Maaari kang makakuha ng ito.
pureheartsinternational.wordpress.com/2016/04/24/pil…

Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment