Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Pilipino, takot ko kung u piliin Duterte katamtaman sa malubhang kaguluhan ay umuwi sa taon maaga.

Posted by John Carson Lester Jr on

Pilipino, takot ko kung u piliin Duterte katamtaman sa malubhang kaguluhan ay umuwi sa taon maaga.

Pilipino, takot ko kung u piliin Duterte katamtaman sa malubhang kaguluhan ay umuwi sa taon maaga.

Kaya mag-ingat kapag pagboto para sa “pagbabago.” Maaari kang makakuha ng ito.

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment