Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Ano Pilipino lumitaw diyan ay maaaring pawalang-sala ni Duterte Practice ng pagpatay drug user?

Posted by John Carson Lester Jr on

Ano Pilipino lumitaw diyan ay maaaring pawalang-sala ni Duterte Practice ng pagpatay drug user?

Ako ay isang American citizen na naninirahan bilang isang permanenteng dayuhang residente sa Pilipinas para sa 5 taon na ngayon.
Kahit na ako nanirahan dito para sa 5 taon na ngayon, at matatalastas ko Pilipino magkano ang mas mahusay kaysa sa ako did kapag ako ay unang dumating dito 5 years ago, may mga pa rin ang ilang mga bagay tungkol sa mga Pilipino kung saan pa rin ganap na magpataka at…

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment