Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Mr "Clean" Duterte, ganito ang hitsura siya ay got nahuli ng kaniyang kamay sa cookie jar! Pumunta sa http://news.google.com at naghanap ka sa Duterte!

Posted by John Carson Lester Jr on

Mr “Clean” Duterte, ganito ang hitsura siya ay got nahuli ng kaniyang kamay sa cookie jar! Pumunta sa http://news.google.com at naghanap ka sa Duterte!

Mr “Clean” Duterte, ganito ang hitsura siya ay got nahuli ng kaniyang kamay sa cookie jar! Pumunta sa http://news.google.com at naghanap ka sa Duterte!

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment