Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Ang 3 jounalists di umano'y pinaslang ng Duterte / DDS

Posted by John Carson Lester Jr on

Ang 3 jounalists di umano’y pinaslang ng Duterte / DDS

Ang 3 jounalists di umano’y pinaslang ng Duterte / DDS (mula comments section ng Inquirer, kaya’t sa iyo ng impormasyon maingat)

May ay palaging alingawngaw at whispers ng katiwalian sa Davao City mula pa nang Duterte umakyat sa kapangyarihan. Sa katunayan, lahat ng tatlong mga reporters / media lalaki pinatay ng Davao Death Squad ang namatay habang paglalantad ang korapsyon sa ilalim Duterte.…

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment