Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Ay Juan 8:44 nagsasalita ng Duterte, si Satanas, o pareho?

Posted by John Carson Lester Jr on

Ay Juan 8:44 nagsasalita ng Duterte, si Satanas, o pareho?

John 8:44 Kayo’y sa inyong amang diablo, at nais mong upang isakatuparan ang mga hinahangad ng iyong ama. Siya ay isang mamamatay-tao buhat pa nang una, hindi nangangapit sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Kapag siya ay namamalagi, siya ay nagsasalita sa kanyang sariling wika; sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment