Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Ay Juan 10:10 pagsasalita ng Duterte, si Satanas o pareho?...

Posted by John Carson Lester Jr on

Ay Juan 10:10 pagsasalita ng Duterte, si Satanas o pareho? https://t.co/yjMzt1H7I4

Ay Juan 10:10 pagsasalita ng Duterte, si Satanas o pareho?

Juan 10:10 mula sa Holy Bible: Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay, at pumuksa:
pureheartsinternational.wordpress.com/2016/04/29/ay-…

Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment