Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Duterte: Crisis https://t.co/AYlhUWSLR1

Posted by John Carson Lester Jr on

Duterte: Crisis

Reacting sa aking mga haligi sa Lunes, Andoni Valencia nakalista sa isang mahabang listahan ng mga “pagbabago” na sinabi niya Rodrigo Duterte ay magdadala sa bansang ito. ni Valencia pr…
pureheartsinternational.wordpress.com/2016/05/05/d...

Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment