Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Pangkalahatang epekto ng Duterte pagpapalaki sa Mindanao ngunit deflating sa Luzon / Visayas ay pangkalahatang mabagal pagpapalabas ng hangin. 34, 33, 32 ... ano ang magiging numero sa pamamagitan ng Lunes?

Posted by John Carson Lester Jr on


Share this post



← Older Post Newer Post →


Leave a comment