Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Pilipino, alam mo ba ang iyong kasalukuyang President, Aquino, ay may BULLET sa kanyang NECK ngayon mula Martial Law? & Gusto mong hinirang Duterte / Marcos ?!

Posted by John Carson Lester Jr on

Pilipino, alam mo ba ang iyong kasalukuyang President, Aquino, ay may BULLET sa kanyang NECK ngayon mula Martial Law? & Gusto mong hinirang Duterte / Marcos ?!

Pilipino, alam mo ba ang iyong kasalukuyang President, Aquino, ay may BULLET sa kanyang NECK ngayon mula Martial Law? & Gusto mong hinirang Duterte / Marcos ?!

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment