Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

2) pinsan Rodrigo Ronaldo, sa ibang dako, ay nagsilbi bilang mayor Cebu City mula 1983 hanggang 1986. ni Ronaldo ama, Ramon Duterte, din gaganapin ang posisyon mula 1957 sa 1959.

Posted by John Carson Lester Jr on

2) pinsan Rodrigo Ronaldo, sa ibang dako, ay nagsilbi bilang mayor Cebu City mula 1983 hanggang 1986. ni Ronaldo ama, Ramon Duterte, din gaganapin ang posisyon mula 1957 sa 1959.

2) pinsan Rodrigo Ronaldo, sa ibang dako, ay nagsilbi bilang mayor Cebu City mula 1983 hanggang 1986. ni Ronaldo ama, Ramon Duterte, din gaganapin ang posisyon mula 1957 sa 1959.

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment