Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

1) Rodrigo Duterte ay isang TRAP mula sa isang TRAP pamilya. ni Duterte ama Vicente, bago ang pagiging gobernador ng Davao, isang beses sa isang alkalde ng Danao sa Cebu.

Posted by John Carson Lester Jr on

1) Rodrigo Duterte ay isang TRAP mula sa isang TRAP pamilya. ni Duterte ama Vicente, bago ang pagiging gobernador ng Davao, isang beses sa isang alkalde ng Danao sa Cebu.

1) Rodrigo Duterte ay isang TRAP mula sa isang TRAP pamilya. ni Duterte ama Vicente, bago ang pagiging gobernador ng Davao, isang beses sa isang alkalde ng Danao sa Cebu.

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment