Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Pilipino, ikaw ay wala sa katwiran? Sabihin mo na hindi mo nais trapo. Duterte ay isang trapo! Siya ay mula sa isang pamilya trapo tulad ng Roxas!

Posted by John Carson Lester Jr on

Pilipino, ikaw ay wala sa katwiran? Sabihin mo na hindi mo nais trapo. Duterte ay isang trapo! Siya ay mula sa isang pamilya trapo tulad ng Roxas!

Pilipino, ikaw ay wala sa katwiran? Sabihin mo na hindi mo nais trapo. Duterte ay isang trapo! Siya ay mula sa isang pamilya trapo tulad ng Roxas!

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment