Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

3) Sabihin mo hindi ito maaaring makakuha ng anumang mas masahol pa? IKAW AY MALI! Very mali! Sa ilalim socialists / komunista tulad Duterte, ito halos tiyak na makakuha ng mas masahol pa, marami, marami mas masahol pa!

Posted by John Carson Lester Jr on

3) Sabihin mo hindi ito maaaring makakuha ng anumang mas masahol pa? IKAW AY MALI! Very mali! Sa ilalim socialists / komunista tulad Duterte, ito halos tiyak na makakuha ng mas masahol pa, marami, marami mas masahol pa!

3) Sabihin mo hindi ito maaaring makakuha ng anumang mas masahol pa? IKAW AY MALI! Very mali! Sa ilalim socialists / komunista tulad Duterte, ito halos tiyak na makakuha ng mas masahol pa, marami, marami mas masahol pa!

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment