Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Us anti-Duterte tao ay nag-isyu ng mga babalang ito para sa 2 mga layunin. 1) upang panatilihin Duterte mula sa pagiging inihalal; & 2) upang magagawang, sa hinaharap, KAHIHIYAN KA kung / kapag siya ay nagiging isang TERRIBLE President!

Posted by Pure Hearts International on

Us anti-Duterte tao ay nag-isyu ng mga babalang ito para sa 2 mga layunin. 1) upang panatilihin Duterte mula sa pagiging inihalal; & 2) upang magagawang, sa hinaharap, KAHIHIYAN KA kung / kapag siya ay nagiging isang TERRIBLE President!Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment