Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Duterte lacks ang sopistikadong pampulitikang makinarya ng ilan sa kanyang mga rivals at hindi garantisadong tagumpay, ayon sa Manila-based political analyst Earl Parreno.

Posted by Pure Hearts International on

Duterte lacks ang sopistikadong pampulitikang makinarya ng ilan sa kanyang mga rivals at hindi garantisadong tagumpay, ayon sa Manila-based political analyst Earl Parreno.Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment