Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

LAST NIGHT ko narinig Maranao “MUSLIM” BROTHERS chanting NAME Duterte’s,

Posted by Pure Hearts International on

“Brothers” na HINDI ko narinig ang pangalan ng Ala ipasa ang kanilang mga labi kahit na paminsan. Idolatrya.Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment