Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Ito ay funny. Ang Commission on Elections dito bans sa pagbebenta ng alak sa mga Pilipino noong nakaraang araw at araw ng halalan.

Posted by Pure Hearts International on

Dayuhan ay maaaring uminom, gayunman. Sa puntong ito, kailangan namin ito. Masyadong masamang hindi ako umiinom.Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment