Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

8) Sa madaling salita, karamihan Duterte supporters ay LONE WOLVES sumasang-ayon sa OTHER LONE WOLVES! ni Poe supporters ay SOCIAL BUTTERFLIES, sa kabilang kamay. Ito ay isang ADVANTAGE!

Posted by John Carson Lester Jr on

8) Sa madaling salita, karamihan Duterte supporters ay LONE WOLVES sumasang-ayon sa OTHER LONE WOLVES! ni Poe supporters ay SOCIAL BUTTERFLIES, sa kabilang kamay. Ito ay isang ADVANTAGE!

8) Sa madaling salita, karamihan Duterte supporters ay LONE WOLVES sumasang-ayon sa OTHER LONE WOLVES! ni Poe supporters ay SOCIAL BUTTERFLIES, sa kabilang kamay. Ito ay isang ADVANTAGE!

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment