Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

6) Konklusyon: sa Twitter, & siguro lahat ng social media, Poe supporters ay humigit-kumulang 35 beses mas sosyalan konektado sa iba pang mga tao kaysa #Duterte supporters!

Posted by John Carson Lester Jr on

6) Konklusyon: sa Twitter, & siguro lahat ng social media, Poe supporters ay humigit-kumulang 35 beses mas sosyalan konektado sa iba pang mga tao kaysa #Duterte supporters!

6) Konklusyon: sa Twitter, & siguro lahat ng social media, Poe supporters ay humigit-kumulang 35 beses mas sosyalan konektado sa iba pang mga tao kaysa #Duterte supporters!

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment