Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

FUCK Jehovah! PRAISE Jesus! ALLAHU AKBAR! MUCH of your orders HERE go to feed POOR *HUNGRY* FILIPINO STREET KIDS thru PureHeartsInternational.com. We pay 15% affiliate commissions on up to 11 linked referrals!

Aking mga kapatid na Kristiyano / Sisters, KUNG #Duterte panalo, ito lamang dawned sa akin, ay magiging paraan ng pag-on ang iyong injustices tapos sa nakaraang 100 taon sa aking Muslim kapatid na lalaki / Sisters sa Mindanao bumalik sa inyong mga ulo...

Aking mga kapatid na Kristiyano / Sisters, KUNG #Duterte panalo, ito lamang dawned sa akin, ay magiging paraan ng pag-on ang iyong injustices tapos sa nakaraang 100 taon sa aking Muslim kapatid na lalaki / Sisters sa Mindanao bumalik sa inyong mga ulo ng Diyos. Ano ang napupunta sa paligid ng lumapit sa paligid.

Aking mga kapatid na Kristiyano / Sisters, KUNG #Duterte panalo, ito lamang dawned sa akin, ay magiging paraan ng pag-on ang iyong injustices tapos sa nakaraang 100 taon sa aking Muslim kapatid na lalaki / Sisters sa Mindanao bumalik sa inyong mga ulo ng Diyos. Ano ang napupunta sa paligid ng lumapit sa paligid.

View On WordPress


Leave a comment