Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Binay ay may isang pulutong ng (ninakaw?) Pera. Siya ay pagpunta sa BUMILI ng isang tonelada ng mga boto, karamihan sa mga ito marahil ay sa # ni Duterte gastos.

Posted by John Carson Lester Jr on

Binay ay may isang pulutong ng (ninakaw?) Pera. Siya ay pagpunta sa BUMILI ng isang tonelada ng mga boto, karamihan sa mga ito marahil ay sa # ni Duterte gastos.

Binay ay may isang pulutong ng (ninakaw?) Pera. Siya ay pagpunta sa BUMILI ng isang tonelada ng mga boto, karamihan sa mga ito marahil ay sa # ni Duterte gastos.

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment