Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Sa malas pagtugon sa kanyang kapwa Mindanaoan, iginagalang abogado at columnist Homobono Adaza nagsulat kung bakit hindi siya maaaring suporta Mr. Duterte.

Posted by John Carson Lester Jr on

Sa malas pagtugon sa kanyang kapwa Mindanaoan, iginagalang abogado at columnist Homobono Adaza nagsulat kung bakit hindi siya maaaring suporta Mr. Duterte.

Sinabi niya: “Dahil kung ano ang dumating sa labas ng kanyang bibig lagi ay isang insulto sa katalinuhan ng tao, isang iskandalo para sa mga Pilipino, sa kabuuan paninirang-puri ng demokrasya at ang kalagayan ng tao, at isang ganap na pagtanggi ng mga pangunahing halaga ng hindi dapat labagin katangian ng pagkatao ng isang tao , at isang ganap na pagtanggi ng simple moral na panuntunan. Ito ay…

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment