Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

2) Kung gayon, KUNG kang bumoto #Duterte, ikaw ay mag-mahalay walang...

Posted by John Carson Lester Jr on

2) Kung gayon, KUNG kang bumoto #Duterte, ikaw ay mag-mahalay walang pinag-aralan ng mga aral ng Banal na Bibliya /… https://t.co/3XcZTVts0t

2) Kung gayon, KUNG kang bumoto #Duterte, ikaw ay mag-mahalay walang pinag-aralan ng mga aral ng...

2) Kung gayon, KUNG kang bumoto #Duterte, ikaw ay mag-mahalay walang pinag-aralan ng mga aral ng Banal na Bibliya / Noble Qu’ran OR hindi mo NANINIWALA sa Bible / Qu’ran ni sa Diyos / A…
pureheartsinternational.wordpress.com/2016/05/08/2...

Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment