Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Pilipinas, kung paano maaari kang bumoto para mamamatay-tao ito at pa rin...

Posted by John Carson Lester Jr on

Pilipinas, kung paano maaari kang bumoto para mamamatay-tao ito at pa rin tawagan ang iyong sarili mga Kristiyano… https://t.co/Imo9nuCM0e

Pilipinas, kung paano maaari kang bumoto para mamamatay-tao ito at pa rin tawagan ang iyong...

Sagot: hindi ka maaaring. Huwag pumunta sa simbahan / Jamaat Biyernes / Linggo pa, ikaw ay hindi isang Muslim / Christian kung ikaw bumoto para #Duterte.
pureheartsinternational.wordpress.com/2016/05/08/p...

Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment