Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Sa malas pagtugon sa kanyang kapwa Mindanaoan, iginagalang abogado at columnist...

Posted by John Carson Lester Jr on

Sa malas pagtugon sa kanyang kapwa Mindanaoan, iginagalang abogado at columnist Homobono Adaza nagsulat kung bakit… https://t.co/4efY4H4wiZ

Sa malas pagtugon sa kanyang kapwa Mindanaoan, iginagalang abogado at columnist Homobono Adaza...

Sinabi niya: “Dahil kung ano ang dumating sa labas ng kanyang bibig lagi ay isang insulto sa katalinuhan ng tao, isang iskandalo para sa mga Pilipino, sa kabuuan paninirang-puri ng demokrasya…
pureheartsinternational.wordpress.com/2016/05/08/s...

Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment