Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

1) Ang * very CORE * ng # mensahe ni Duterte ay malalim labag * parehong * Ang core mensahe ng Banal na Bibliya at ang Noble Quran.

Posted by Pure Hearts International on

1) Ang * very CORE * ng # mensahe ni Duterte ay malalim labag * parehong * Ang core mensahe ng Banal na Bibliya at ang Noble Quran.Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment