Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Dalangin ko na ang Pilipinas ay may ang lahat ng CURSES dito itinaas ng Diyos ngayong gabi. Dalangin ko na ang lahat ng mga Pilipino ipanalangin WISDOM, PAGKAMAYGULANG & SPIRITUAL PAGKILALA sa paglalagay ng kanilang boto para sa Pangulo bukas. Amen.

Posted by John Carson Lester Jr on

Dalangin ko na ang Pilipinas ay may ang lahat ng CURSES dito itinaas ng Diyos ngayong gabi. Dalangin ko na ang lahat ng mga Pilipino ipanalangin WISDOM, PAGKAMAYGULANG & SPIRITUAL PAGKILALA sa paglalagay ng kanilang boto para sa Pangulo bukas. Amen.

Dalangin ko na ang Pilipinas ay may ang lahat ng CURSES dito itinaas ng Diyos ngayong gabi. Dalangin ko na ang lahat ng mga Pilipino ipanalangin WISDOM, PAGKAMAYGULANG & SPIRITUAL PAGKILALA sa paglalagay ng kanilang boto para sa Pangulo bukas. Amen.

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment