Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

FUCK Jehovah! PRAISE Jesus! ALLAHU AKBAR! MUCH of your orders HERE go to feed POOR *HUNGRY* FILIPINO STREET KIDS thru PureHeartsInternational.com. We pay 15% affiliate commissions on up to 11 linked referrals!

Ngunit talaga, kaya kong bahala tungkol ni Duterte bibig, katotohanan ay sinabi. Ito ay ang Pilipinas reputasyon siya Masakit kapag siya ay gumagamit ng "gutter wika," bilang siya tawag na ito. Hindi saakin.

Ngunit talaga, kaya kong bahala tungkol ni Duterte bibig, katotohanan ay sinabi. Ito ay ang Pilipinas reputasyon siya Masakit kapag siya ay gumagamit ng “gutter wika,” bilang siya tawag na ito. Hindi saakin.

Ngunit talaga, kaya kong bahala tungkol ni Duterte bibig, katotohanan ay sinabi. Ito ay ang Pilipinas reputasyon siya Masakit kapag siya ay gumagamit ng “gutter wika,” bilang siya tawag na ito. Hindi saakin.

Kung ano ang silbi sa akin ngayon higit pa kaysa sa kanyang bibig ay ang kanyang sosyalista / komunista pilosopiya na sinamahan ng mga tipikal na sosyalista / komunista passion para sa…

View On WordPress


Leave a comment