Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Ang isang bagay ngayong gabi ay kumbinsido sa akin ng ... kapag ako sa wakas pinili bilang mapagkawanggawa diktador ng buong mundo (hindi sa aking sariling kalooban, maaari ba akong magdagdag),

Posted by John Carson Lester Jr on

Ang isang bagay ngayong gabi ay kumbinsido sa akin ng … kapag ako sa wakas pinili bilang mapagkawanggawa diktador ng buong mundo (hindi sa aking sariling kalooban, maaari ba akong magdagdag),

Ang isang bagay ngayong gabi ay kumbinsido sa akin ng … kapag ako sa wakas pinili bilang mapagkawanggawa diktador ng buong mundo (hindi sa aking sariling kalooban, maaari ba akong magdagdag), isa sa mga unang bagay na ako pagpunta sa gawin ay gumawa ng pagboto ng isang pribilehiyo, hindi isang KARAPATAN. Ano ang ibig sabihin ko sa pamamagitan ng na ito ay pagpunta sa maging tulad ng pagkuha ng…

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment