Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

FUCK Jehovah! PRAISE Jesus! ALLAHU AKBAR! MUCH of your orders HERE go to feed POOR *HUNGRY* FILIPINO STREET KIDS thru PureHeartsInternational.com. We pay 15% affiliate commissions on up to 11 linked referrals!

Din ako ay nag-iisip ngayong gabi tungkol sa Duterte paniniwala na "paglilinis up krimen" ay kung ano ang pagtitimpi dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas.

Din ako ay nag-iisip ngayong gabi tungkol sa Duterte paniniwala na “paglilinis up krimen” ay kung ano ang pagtitimpi dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas.

Din ako ay nag-iisip ngayong gabi tungkol sa Duterte paniniwala na “paglilinis up krimen” ay kung ano ang pagtitimpi dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas. Ito ay higit pa malinaw na katibayan na ito sosyalista / komunista ay hindi alam ang unang bagay tungkol sa negosyo at economics, isang bagay hindi bababa sa siya admits.

Siguro ang isang tao ay dapat humingi ng isang dayuhan o dalawang tungkol sa…

View On WordPress


Leave a comment