Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Din ako ay nag-iisip ngayong gabi tungkol sa Duterte paniniwala na "paglilinis up krimen" ay kung ano ang pagtitimpi dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas.

Posted by John Carson Lester Jr on

Din ako ay nag-iisip ngayong gabi tungkol sa Duterte paniniwala na “paglilinis up krimen” ay kung ano ang pagtitimpi dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas.

Din ako ay nag-iisip ngayong gabi tungkol sa Duterte paniniwala na “paglilinis up krimen” ay kung ano ang pagtitimpi dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas. Ito ay higit pa malinaw na katibayan na ito sosyalista / komunista ay hindi alam ang unang bagay tungkol sa negosyo at economics, isang bagay hindi bababa sa siya admits.

Siguro ang isang tao ay dapat humingi ng isang dayuhan o dalawang tungkol sa…

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment