Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Leni ay lamang 120,000 votes likod Marcos. SO CLOSE ngunit mayroong hindi marami pang iba boto kaliwa upang mabilang! C'mon LENI! :)

Posted by John Carson Lester Jr on

Leni ay lamang 120,000 votes likod Marcos. SO CLOSE ngunit mayroong hindi marami pang iba boto kaliwa upang mabilang! C’mon LENI! :)

Leni ay lamang 120,000 votes likod Marcos. SO CLOSE ngunit mayroong hindi marami pang iba boto kaliwa upang mabilang! C’mon LENI!:)

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment