Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

FUCK Jehovah! PRAISE Jesus! ALLAHU AKBAR! MUCH of your orders HERE go to feed POOR *HUNGRY* FILIPINO STREET KIDS thru PureHeartsInternational.com. We pay 15% affiliate commissions on up to 11 linked referrals!

Huwag tumingin ngayon, Pilipinas, ngunit ang ilan sa pinaka-matinding pahayag ni Duterte ay ngayon ay LINKED sa pinakamalaking balita pagsasama-sama site sa mundo na tinatawag na ang DrudgeReport.com

Huwag tumingin ngayon, Pilipinas, ngunit ang ilan sa pinaka-matinding pahayag ni Duterte ay ngayon ay LINKED sa pinakamalaking balita pagsasama-sama site sa mundo na tinatawag na ang DrudgeReport.com

Drudge feed website at cable news sa mga kuwento sa isang planetwide batayan. Ngayon niya pagpapakain sa buong periyodista world “gutter wika.” Ni DuterteLeave a comment