Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

FUCK Jehovah! PRAISE Jesus! ALLAHU AKBAR! MUCH of your orders HERE go to feed POOR *HUNGRY* FILIPINO STREET KIDS thru PureHeartsInternational.com. We pay 15% affiliate commissions on up to 11 linked referrals!

Ang artikulong ito sa mga kasamaan na ginawa ng Communist Mao ay magpapaliwanag kung bakit ako * galit * atheistic sosyalismo / komunismo

Ang artikulong ito sa mga kasamaan na ginawa ng Communist Mao ay magpapaliwanag kung bakit ako * galit * atheistic sosyalismo / komunismo

http://articles.latimes.com/1994-11-20/news/mn-64853_1_communist-partyhttp://articles.latimes.com/1994-11-20/news/mn-64853_1_communist-party

Scholars Magpatuloy upang ipakita ni Mao monstrosities: Asia: desterado Chinese historians sumulpot na may katibayan ng cannibalism at hanggang sa 80 milyong mga pagkamatay sa ilalim ng rehimen Komunista lider.
Nobyembre 20, 1994 | BETH DUFF-BROWN | Nauugnay…

View On WordPress


Leave a comment