Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

FUCK Jehovah! PRAISE Jesus! ALLAHU AKBAR! MUCH of your orders HERE go to feed POOR *HUNGRY* FILIPINO STREET KIDS thru PureHeartsInternational.com. We pay 15% affiliate commissions on up to 11 linked referrals!

Duterte sinabi sa mga pahayagan ngayon din na siya ay pagpunta sa buwis sa mayaman ng higit

Maganda iyan sa isang pulutong ng mga tao, hanggang sa ang mayaman kunin ang kanilang pera at umalis. At kapag umalis sila, sila ay kumuha ng kanilang mga negosyo at trabaho sa kanila. Oops.

Socialists / komunista lamang hindi kailanman naunawaan ekonomiyang katotohanan.Leave a comment