Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Duterte sinabi sa mga pahayagan ngayon din na siya ay pagpunta sa buwis sa mayaman ng higit

Posted by Pure Hearts International on

Maganda iyan sa isang pulutong ng mga tao, hanggang sa ang mayaman kunin ang kanilang pera at umalis. At kapag umalis sila, sila ay kumuha ng kanilang mga negosyo at trabaho sa kanila. Oops.

Socialists / komunista lamang hindi kailanman naunawaan ekonomiyang katotohanan.Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment