Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Duterte sinabi: Peace pact muna bago paghirang Reds https://t.co/AKHv03gXjU

Posted by John Carson Lester Jr on

Duterte sinabi: Peace pact muna bago paghirang Reds

Tandaan mula sa John Lester: sinasabi ko NEVER TO na pula! ngunit para sa kapakanan ng Diyos, oo, hindi bababa sa gumawa ng mga ito sumasang-ayon sa kapayapaan sa harap ng paglalagay ng mga ito sa …
pureheartsinternational.wordpress.com/2016/05/23/d...

Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment