Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Just posted Duterte sinabi: P.... A great read we think :-)...

Posted by John Carson Lester Jr on

Just posted Duterte sinabi: P.... A great read we think :-) https://t.co/gs4FY8tlPM

Duterte sinabi: Peace pact muna bago paghirang Reds

Tandaan mula sa John Lester: sinasabi ko NEVER TO na pula! ngunit para sa kapakanan ng Diyos, oo, hindi bababa sa gumawa ng mga ito sumasang-ayon sa kapayapaan sa harap ng paglalagay ng mga ito sa …
pureheartsinternational.com/blogs/news/111…

Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment